އެމްޑީޕީ

އެމްޑީޕީގެ ވަފުދެއް ލަންކާއަށް

Nov 11, 2015
6

އެމްޑީޕީގެ ފޮރިން ރިލޭޝަން ކޮމެޓީގެ ވަފުދެއް ސްރީލަންކާއަށް ފުރައިފި އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ މި ވަފުދު ލަންކާއަށް ދަތުރު ކުރީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހު އެ ގައުމުގައި ތިއްބަވާ ބޭރުގެ ޑިޕޮލޮމޭޓުންނށް ދިނުމާއި ލަންކާގެ ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލުންނާ ހިއްސާ ކުރުމެވެ.

މައުލޫމާތު ބަދަލު ކުރުމުގެ މި ދަތުރުގައި ފޮރިން ރިލޭޝަން ކޮމެޓީގެ ވެރިޔާ އަބްދުﷲ ޝާހިދާއި އަހުމަދު ތަސްމީން އަލީ އާއި ހަސަން ލަތީފު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަ އެވެ.