ސްކޫލް

ދޮޅުމަސް ދުވަހުގެ ބޮޑު ޗުއްޓީ ފަށައިފި

ދިރާސީ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ނިންމާލުމަށްފަހު ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށް ދަރިވަރުންނާއި ޓީޗަރުން މި އަހަރުގެ ބޮޑު ޗުއްޓީ ފަށައިފި އެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް ނުވަދިހަ ހާހަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުންނާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓީޗަރުން މިއަދުން ފެށިގެން ގާތްގަނޑަކަށް ދޮޅު މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއަކަށް ދާނެ އެވެ. ވަރަށް ގިނަ ސްކޫލުތަކުން މިއަދު ރިޕޯޓް ފޯމް ދީފައިވާއިރު ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި މިއަދު ހަވީރާ ހަމައަށް ދަރިވަރުންނަށް ރިޕޯޓްފޯމުތައް ހަވާލުކޮށް އެއްކޮށް ނިމޭނެ އެވެ.

މިއަދު ޗުއްޓީ ފެށި އިރު މާލެ އިން ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ އާއިލާތައް ރާއްޖެއިން ބޭރަށާއި ރަށްރަށަށް ޗުއްޓީއަށް ދާން ވަނީ ފަށާފަ އެވެ. ބޮޑު ޗުއްޓީ ފަށާފައިވާއިރު ޗުއްޓީގައި ފައިދާހުރި ގޮތުގައި ބޭނުން ހިފުމަށާއި އާއިލީ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ވަނީ މިއަދު ގޮވާލައްވާފަ އެވެ.

އަންނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އަަހަރު ފަށަން ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ ޖެނުއަރީ 13 ގައެވެ. އަންނަ އަހަރު ދަރިވަރުން ކިޔެވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 200 ދުވަހެވެ.