ޓެކްނޯލޮޖީ

ވިންޑޯސް 10 ޖެނުއަރީ 21 ގައި ދައްކާލަނީ

Jan 17, 2015

ވިންޑޯޒް 8ގެ ނާކާމިޔާބީއަށްފަހު ތައާރަފްކުރާ ވިންޑޯސް 10 ގެ އެންމެ ބޮޑު ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ފެނިގެން ދާނީ  އާ ބްރައުޒާ އެވެ. އިންޓަނެޓް އެކްސްޕްލޯރާއާ މައިކްރޮސޮފްޓުގެ 20 އަހަރުވީ ގުޅުން ހީނަރުވެ އާ ބްރައުޒާއެއް ތައާރަފް ކުރުމަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. އެގޮތުން ތައާރަފް ކުރާ ބްރައުޒާ އަށް މައިކްރޮސޮފްޓުން ދޭން ނިންމާފައި ވަނީ "ސްޕާޓޭން" ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެ އެވެ. މިއީ ކްރޯމް އާއި ފަޔާފޮކްސްއާ ދާދި އެއްގޮތް ބްރައުޒާއެއް ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ.