ސައުދީ އަަރަބިއްޔާ

އުމުރާއަށް ގޮސް އުޅުނު ދިވެއްސަކު މަރުވެއްޖެ

Dec 31, 2021
3

އުމުރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރަމުން ދިޔަ ދިވެއްސަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

މައްކާގައި ރޭ ދަންވަރު 2:15 ހާއިރު މަރުވީ ނ. ހޮޅުދޫ، ސާދާގެ، ހާމިދު މުހައްމަދެވެ.

ހޮޅުދޫގައި އާންމުކޮށް ދިރިއުޅޭ ހާމިދު ރޭ މަރުވާން ދިމާވި ވަކި ސަބަބެއް އެނގިފައެއް ނުވެ އެވެ.

ހާމިދަކީ އުމްރާ އަށް މީހުން ގެންދާ ގުރޫޕްތަކުގައި އެހީތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ވަރަށް ގިނައިން އުމުރާ އަށްދާ މީހެކެވެ.