މާރާމާރީ ހިންގުން

މާރާމާރީއެއްގެ ތުހުމަތުގައި ދެ މީހަކު ހޯދަނީ

Feb 1, 2017

މާރާމާރީގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ފަށާފައިވާ ތަހުގީގަކަށް، ތުހުމަތު ކުރެވޭ ދެ މީހަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފަައިވަނީ ސ. ހިތަދޫ، ގެދަރު، އަހްމަދު މިމްރާހު 23، އާއި ތ. ތިމަރަފުށީ ކަށިކެޔޮމާގޭ، ރިޝާމު ރަޝީދު 19، އެވެ.

ފުލުހުން ވަނީ މި ދެ މީހުންގެ މައުލޫމާތު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިބިފައިވާނަމަ ލަސްނުކޮށް އެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ވެސް އެދިފަ އެވެ.