އެސްޓީއޯ "ހަމަ ހިޓާޗީ އޭސީ" ޕްރޮމޯޝަން ފެށުން

މި ޕްރޮމޯޝަން ފައްޓަވައިދެއްވީ ހިޓާޗީގެ ބްރޭންޑް އެމްބެޒެޑަރ އަދި ރާއްޖޭގެ އެއްވަނަ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އަޝްފާގް:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
މި ޕްރޮމޯޝަން ފައްޓަވައިދެއްވީ ހިޓާޗީގެ ބްރޭންޑް އެމްބެޒެޑަރ އަދި ރާއްޖޭގެ އެއްވަނަ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އަޝްފާގް:- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް