އާސަންދަ

އާސަންދައިގެ އެމްޑީ ކަމުން މައުމޫނު ވަކިކޮށްފި

May 25, 2017
1

އާސަންދަ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި މައުމޫން އަބްދުއްސަމަދު (މާންބެ) އެ މަގާމުން މިއަދު ވަކިކޮށްފި އެވެ.

މާންމެބެ އެ މަގާމުން ވަކި ކުރި ނަމަވެސް އޭނާގެ ބަހެއް ލިބޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ.

އދ. ދަނގެއްޗަށް ނިސްބަތްވާ މާންބެ އާސަންދައިގެ އިސް މަގާމުން ވަކި ކުރި އިރު މިދިއަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ވަނީ ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެންސްޕާ) ގެ ސީއީއޯ ކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި މުޖުތަބާ ޖަލީލު ވެސް މަގާމުން ވަކި ކުރައްވާ އެހެން މަގާމަކަށް ބަަލުކޮށްފަ އެވެ.