chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރާއްޖެ

ކަނިފިނޮޅު ރިސޯޓްގެ ކޮޓަރިތަކެއްގައި ރޯވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ހިތްގައިމު ރިސޯޓް: އިނގިރޭސިންގެ މެދުގައި ރާއްޖޭގެ މަގުބޫލުކަން މަތި--

މާލެ އަތޮޅުގައި ހިންގާ ކަނިފިނޮޅު ރިސޯޓްގެ ރޫމްތަކެއްގެ ރޯވެ ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން އެމްއެންޑީއެފްއިން އެ ރިސޯޓްގައި ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު ކެޕްޓަން އިބްރާހިމް އާޒިމް ވިދާޅުވީީ އަލިފާން ރޯވެފައި ވަނީ ކަނިފިނޮޅުގައި ހުރި ދެ ގެސްޓް ކޮޓަރި އެއްގައި ކަމަށެވެ. އަލިފާނުގެ އެ ހާދިސާ ރިޕޯޓް ކުރީ އިރުއޮއްސި، 6:25 ހާއިރު ކަމަށް ވެސް އޮފިސަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

މި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ މާބޮޑު ތަފްސީލެއް އަދި ނުލިބެ އެވެ. އަދި އެ ހާދިސާގައި މީހަކަށް އަނިޔާވި ކަމެއް ވެސް ނޭނގެ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
  • އަށްޑޫ މީހާ

    ކުލަބު މެޑު އިން ހުރިހާ ކަމެއްގައިވެސް ވަރަށް ފަރުވާކުޑަވާނެ. އޭގެ ނަތީޖާ މި ފެނުނީ 2ވަނަ ފަހަރަށް. އަދިވެސް އިލެކްޓްރިކަލް ކަންތަކަށް މީހުން ގެންގޮސް ރަންގަޅުކުރަންވެއްޖެނޫންތަ.

    1
    CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު