chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރާއްޖެ

ލޯންޗް އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި މީހާ ބޭރުގައި ފަރުވާދެނިކޮށް މަރުވެއްޖެ

ސ. މީދޫ ހަނދުވަރު މަތީގެ، އަލީ ވަސީމް ވަނީ ނިޔާވެފައި. -- ފޮޓޯ: އައްޑޫލައިވް

މިދިޔަ މޭ މަހު ސަމާ އައިލެންޑް ރިސޯޓްގެ މުވައްޒަފުން ތިބި ލޯންޗެއްގައި ސަޕްލައި ދޯންޏަކުން ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު ސަމާ ރިސޯޓްގެ މުވައްޒަފު އިންޑިއާގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

މަރުވެފައި ވަނީ ސިކުޑިއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނު ސ. މީދޫ ހަނދުވަރު މަތީގެ، އަލީ ވަސީމް އެވެ. އޭނާ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި މަރުވެފައި ވަނީ ސިކުނޑިއަށް ލިބުނު ގެއްލުންތަކަށް އިންޑިއާގެ ކޮޗިންގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށެވެ. ސަމާ އައިލެންޑް ރިސޯޓްގެ އެހީގައި އިންޑިއާގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން އައި ވަސީމްގެ ހަށިގަނޑު ރާއްޖެ ގެންނަން އެ ރިސޯޓުން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

ވަސީމްގެ ބޮލަށް ލިބުނު ގެއްލުންތަކުގެ ސަބަބުން، އޭޑީކޭއިން ވަސީމްގެ ބޮލުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ވެސް ކޮށް ދުވަސްކޮޅަކު އައިސީޔޫގައި ވެސް އޮތެވެ. އަދި އެއަށް ފަހު އާއިލާއިން ބޭނުން ވެގެން އެންމެ ފުރަތަމަ ލަންކާއަށް ގެންގޮސް ފަރުވާ ކުރި އެވެ. އަދި އެއަށް ފަހު ވަސީމް އިންޑިއާއަށް ގެންދިޔަ އެވެ.

މާލޭން ފުރައިގެން ސަމާ އައިލެންޑަށް 14 މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި ލޯންޗު އެކްސިޑެންޓްވީ ރީތިރަށް ރިސޯޓު ކައިރީގައި އޮތް ދޯންޏެއްގައި ޖެހިގެން އެވެ. މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގަން މެދުވެރިވީ އެ ދޯނީގައި އެއްވެސް އަލިކަމެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެވެ. އެ އެކްސިޑެންޓްގައި ލޯންޗްގައި ތިބި އެންމެންނަށް ވެސް އެކިވަރުގެ އަނިޔާވި އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ޢަދީ

  އިންނާލިއްލާހި ވައިންނާ އިލައިހި ރާޖިއޫން. އާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާ މަރްހޫމްގެ ފުރާނައަށް ހެޔޮ ރަހްމަތް ލައްވާށި.

  8
  CLOSE
 • މީދޫ

  އިންނާލިއްލާހި ވައިންނާ އިލައިހި ރާޖިއޫން. ވަސީމްގެ އާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން މިންވަރު ކުރައްވައި އޭނާގެ ފުރާނައަށް ހެޔޮ ރަހުމަތް ލައްވާށިެއެވެ. އާމީން.

  23
  1
  CLOSE
 • ވައިސް

  ސަމަރް، އެބޫދޫ މީވަރައް ރަގަޅު ބަޔެއް

  7
  CLOSE
 • ނަފާ

  އިންނާ ލިއްލާހި ވައިއްނާ އިލައިހި ރާޖިއޫން.

  22
  1
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު