chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރާއްޖެ

ވަޅިން ހަމަލާދީ ތިން މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި، އެކަކު ސީރިއަސް

މާލޭގައި މިއަދު އިރުއޮއްސުނުއިރު ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ތިން މީހެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައިފި އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެކަކުގެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެ އެވެ.

ފަރީދީމަގު، އެމްއެޗްއޭ ފިހާރަ ކައިރީގައި ހިންގި އެ މާރާމާރީގައި ޒަހަމްވީ ތިން މީހުންނަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި އަންނަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ. އެ ތިން މީހުން ޒަހަމްވެފައި ވަނީ ކިހާ ވަރަކަށް ކަމެއް އަދި ނޭނގެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާ ދިން ކަމުގެ ރިޕޯޓެއް ލިބިފައި ނެތް ކަމަށާއި މާރާމާރީއެއްގައި ޒަހަމްވީ މީހަކު އައިޖީއެމްއެޗުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ހާދިސާއާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރުުކޮށްފައި ވޭތޯ އެހުމުން ބުނީ "އިތުރު ތަފުސީލު މިވަގުތު ހާމަކުރެވެން ނެތް" ކަމަށެވެ.

ނަަމަވެސް ހާދިސާ ހިނގީ ފަރީދީ މަގު އެމްއެޗްއޭ ފިހާރަ ކައިރީގައި ކަމަށް ބުންޏެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ބޮޑު ދުއްޕާނެއް

  Nattaa

  މީ ދެން ކިހާ ބޮޒުވެއްޖެ ދުއްޕާނެއް؟މީތަ ހަމަޖެހިގެން އިންސާނަކަށް އުޅެވެން އެބައޮއްތަ؟ މި ސިލްސިލާ މާރާމާރީ ތަކަށް ނިމުން އަންނާނީ ކޮންއިރަކުންތަ؟ މި ރާއްޖެއިން މީހުން މަރާ ހުސްކުރާއިރުވެސް މަރަށް މަރު ހިފުމޭ ކިޔަ ކިޔާތަ ތިބޭނީ އެއްވެސް ކަމެއް ނުވެ އަނގައިން މޮޅުވެގެން؟ އިއްޔެ ކިޔީ އެންމެ ރައްކާތެރި މަންޒިލަކަށް ރާއްޖެ އޭ! ސިޔާސީ މީހުން ފަހާ ދުވެވުނީމަ މިތަން ރައްކާތެރި ތަނަކަށް އެވީ ހުރިހާ އެންމެން މަރާ ހުސްކުރާއިރުވެސް!

  4
  CLOSE
 • ކޮއްކޯ

  އެންމެ ރައްކާތެރި މަންޒިލަށް ރާއްޖެ ހޮވީ ޓޫރިޒަމް ރޮނގުން. ހަމަޖެހިބަލަ.

  CLOSE
 • އަލް

  ތިޔައީމިހާރުހިމާޔަތްދީގެންގެންގުޅޭޒުވާނުންއަދީބުނެތަސް ޒުވާނުންގެކަންތައްބަލަހައްޓާދޭސަރުކާރެއްމީއެހެންވީމާ ހާސްވާނެކަމެއްނެތް

  2
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު