chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރާއްޖެ

މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ފުލުހުން މާފަންނުގެ ގެއެއް ބަލައި ފާސްކުރަނީ

ކްރައިމް ސީންއެއް ކައިރީގައި ފުލުހުންގެ ލައިން ދަމާފައި.

މިއަދު ހިންގި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން އެކަން ހިންގި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުން ހޯދުމަށް މާފަންނު ގެއެއް ފުލުހުން ބަލައި ފާސްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

މިއަދު އިރުއޮއްސުނު ވަގުތު ފަރީދީމަގު، އެމްއެޗްއޭ ފިހާރަ ކައިރީގައި ހިންގި މާރާމާރީގައި ތިން ޒުވާނެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ޖަހައި ވަނީ ޒަހަމްކޮށްލައިފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެކެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިއަދު ހިންގި މާރާމާރީ ހިންގުމުގައި އަމަލީ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވި މީހުން ހޯދުމަށް ފުލުހުން ދާދި ދެންމެއަކު ވަދެފައި ވަނީ މ. ސީނީ އަސުރުމާގެއަށް ކަމަށެވެ. އެ ގޭގެ ތެރޭގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ނަމަވެސް އަދި ބަޔަކު ހައްޔަރު ކުރިކަމެއް ނޭނގެ އެވެ.

މިއަދުގެ މާރާމާރީގައި ޒަހަމްވި ތިން މީހުންނަށް އަދިވެސް އަންނަނީ އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާދެމުން އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ފަހުގެ ޚަބަރު