chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރާއްޖެ

ތައިލެންޑު މީހުން ތިބި ބޯޓެއް އެމްއެންޑީއެފްއިން ހިފަހައްޓައިފި

ކޯސްޓްގާޑްގެ އުޅަނދެއް ކަނޑުމަތި ބަލަހައްޓަނީ-

ބޭރުގެ މަސްބޯޓެއް ރާއްޖޭގެ ހާއްސަ އިގްތިސޯދީ ސަރަޙައްދުން ފެނިގެން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އެ ބޯޓު ގެންގޮސްފި އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑް ޝިޕް ހުރަވީއަށް މި މަސް ބޯޓު ފެނިފައިވަނީ މިރޭ 22:50 ހާއިރު ރާއްޖޭގެ ހާއްސަ އިގްތިސޯދީ ސަރަހައްދުން ތ.ހިރިލަންދޫގެ ހުޅަނގުން 76.5 ނޯޓިކަލް މޭލު ބޭރުންނެވެ. މި ބޯޓުގައި ތައިލެންޑުގެ 10 ފަޅުވެރިން ތިއްބެވެ.

"ޗޮޓްޕަޓައްނާ 55" ނަމަކަށް ކިޔާ މި ބޯޓުގައި ސޯމާލިއާ ދިދަައެއް ނަގާފައި ހުރި އިރު ބޯޓުގައި 200 ޓަނު މަސް ހުރި ކަމަށް ބޯޓުގެ ކެޕްޓަން އެމްއެންޑީއެފްއަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
  • ހޭކެނޑޭ

    ބޭރުގެ ފަރާތް ތަކައްވެސް އަދި ނުވިތާކައް ބޭރުގެ މަސްވެރިން ނަށްވެސް އެނގޭ މި ޤައުމުގެ އަދުގެ ހާލަތު. އެވެރިންނަށްވެސް އެނގޭ މި ޤައުމުގާ އޮތީ ހުސް ވައްކަން ކުރުންކަން. މިހެންކަމުން މިހާރު ބޭރުގެ ފަރާތް ތައްވެސް ބަލަނީ އެމީހުނަށްވެސް އަތު ޖެހުނު އެއްޗެއް ދަމައި ގަނެގެން ފިލޭތޯ. ވާނެ ހަތަރެއްޗެއް މި އޮތީވެފާ.

    1
    1
    CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު