chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރާއްޖެ

ރައީސް ޔާމީން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޓްވިޓާ އެކައުންޓްތަކެއް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއެއްގައި ރައީސް ޔާމީން: އެމަނިކުފާނު ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޓްވިޓާ އެކައުންޓްތަކެއް ވަނީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފަ - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމްގެ ރަސްމީ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް މިއަދު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ޕީޕީއެމްގެ ސިޔާސަތުތައް ޕްރޮމޯޓްކުރާ ބައެއް އެކައުންޓްތަކާއި އެ ޕާޓީގެ ބައެއް އެކްޓިވިސްޓުންގެ އެކައުންޓްތައް ވަނީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފަ އެވެ.

ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ ޕީޕީއެމްގެ އެކައުންޓްތަކުގެ ތެރޭގައި "އަސުރުމާ" އަދި "އަމާޒު ޔަގީން" ހިމެނެ އެވެ. އެ އެކައުންޓްތަކަކީ ރައީސް ޔާމީނާއި މެޑަމް ފާތުން ވަރަށް ޕްރޮމޯޓްކުރާ ދެ އެކައުންޓެވެ. އަދި ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ލައިވް އަޕްޑޭޓްސްތައް ވެސް ދޭ އެކައުންޓްތަކެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޕީޕީއެމްގެ ޓްވިޓާގައި ވަރަށް ހަރަކާތްތެރިކޮށް އުޅޭ އެކްޓިވިސްޓުންގެ އެކައުންޓްތައް ވެސް ވަނީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން ޕީޕީއެމް ހުޅުމާލެ ޒުވާނުންގެ ގޮފީގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާ ޒައިދުލް އަމީންގެ ޓްވިޓާގެ އެކައުންޓް ވެސް މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި ވަނީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފަ އެވެ.

"މުހިންމު ގިނަ މީހުންގެ އެކައުންޓްތައް ހުރީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފަ، ވަރަށް މަދު މީހެއްގެ ސަލާމަތުން ހުރީ، މިރޭ ގިނަ މީހުންގެ އެކައުންޓްތައް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި ވަނީ،" ޕީޕީއެމްގެ އެކްޓިވިސްޓެއް ބުންޏެވެ.

މެޑަމް ފާތުންގެ ރަސްމީ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް ސަސްޕެންޑްކޮށްފަ --

ރައީސް ޔާމީން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޓްވިޓާ އެކައުންޓްތައް ކުއްލި ގޮތަކަށް ސަސްޕެންޑްކުރި ސަބަބެއް ސާފެއް ނުވެ އެވެ. އެ އެކައުންޓްތައް ރިކަވާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެ ޕާޓީން ކުރަމުންދާ ކަމަށްވެ އެވެ.

ޓްވިޓާ އެކައުންޓްތައް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިމިވާ ދަނޑިވަޅަކީ ރާއްޖޭގައި މަޝްރަހު ހޫނުވެ، ބޭރު ގައުމުތަކުން ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ހަރުކަށި ބަޔާންތަކެއް ނެރެފައިވާ ދަނޑިވަޅެކެވެ. ރާއްޖޭގެ މަޝްރަހު ފިނި ކުރުމަށް ބައެއް ގައުމުތަކުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެކެއް ފެބުރުއަރީގައި ނެރުނު އަމުރު ތަންފީޒުކޮށް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލުމަށް އަދިވެސް ގައުމުތަކުން ދަނީ ގޮވާލަމުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ޚާއްތަ

  އެވާނީ ކަދުރުކޮޅުގެ ކަންތައް އެނގުނީކަމަށް.

  1
  CLOSE
 • ނާނު

  ކޮބާ ރިޔާޒު ރަޝީދު އަވަހަށް އެކަން ކުރި ބަޔަކުހޯފާ ފިޔަވަޅު އަޅަންވީނު ؟

  3
  1
  CLOSE
 • ޖަމަލޭ

  މިފަހަރު ތިޔަ ސަސްޕެންޑްވީ ޓްވިޓާރއިން. ސައިތާނުން ޕުރޮމޯޓު ކުރަންޏާ ވާނީ ތިހެން

  6
  3
  CLOSE
 • ޖުހާ

  މިކަހަލަ ވިޔާނުދާ މީހުންގެ ޓްވިޓަރ އެކަންޔެއްނޫން ބުލޮކް ކުރަންވީ މިމީހުން އެކައުންޓް ތަކާ ބޭރުގަ ހުރި ހުރިހާ އެއްޗެއް އަތުލަންވީ..

  5
  CLOSE
 • އަހުމަދީ

  Nattaa

  ފޭކް އެކައުންޓް ނުވަތަ ޓެރަރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރާކަމަށް ރިޕޯރޓް ކުރީ ކަމަށް ވާނީ. ތި ރިކަވަރ ވާނެ.

  2
  3
  CLOSE
 • ރަންރީނދޫ

  ކޮބައިބާ އެއްކަލަ ރަންރީނދޫ ޓުވިޓަރޭ ގޮވާ ސޮރު. ޕަކާސް!

  3
  CLOSE
 • ސުވާލު

  ތިޔާޙަ ބާޜުގަދަ ފަރާތަކަށް ތިޔަވީ ހާދަ ދެރަ ނިކަމެތިކަމެކޭ.

  4
  CLOSE
 • ޞޭލީ

  ޓުވިޓާއިންނޔާމިންވެސަ ސަސްބެންޑުކިރާނަމަ

  4
  CLOSE
 • އަމާޒު

  އަދިވެސް ލަދެއްވެސް ނުގަންނާނެ ވިއްޔާ. ކީއްކުރާނީ

  5
  CLOSE
 • ތުއިޓަރ

  މިރޭދަންވަރު ކޯޓުހުޅުވައިގެން އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓަކާ ސިއްރު ހެއްކެއްގެ ދަށުން މރ. ޓްވިޓަރ އަވަހައް ހައްޔަރުކުރޭ.

  54
  5
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު