chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރާއްޖެ

އަބްދުﷲ ރިޔާޒްގެ ބޮޑީގާޑު ނިޒާމްގެ ފޯނު އަތުލައިފި

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް -- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒްގެ ޕްރައިވެޓް ބޮޑީގާޑު މުހައްމަދު ނިޒާމްގެ މޮބައިލް ފޯނު ފުލުހުން މިއަދު ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ސްޕޯކްސް ޕާސަން އަލީ ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވީ މެންދުރު ފަހު 3:00 ހާއިރު ކޯޓު އަމުރެއް ދެއްކުމަށްފަހު ފުލުހުން ނިޒާމްގެ ފޯނު އަތުލާފައިވާ ކަމަށެވެ. ކުރިން ފުލުހެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރި ނިޒާމްގެ ފޯނު އަތުލާފައިވާއިރު މިދިޔަ ހަފުތާގައި އިދިކޮޅުން ބޭއްވި އެއްވުމެއްގެ ތެރެއިން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ވެސް ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ.

ރިޔާޒް މިވަގުތު ހުންނެވީ ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިލަގަ އެވެ. ރިޔާޒް ހައްޔަރުކުރި ސަބަބެއް ނޭނގެ އެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިހުރީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ބޮނ

  ގައުމަށް ޣައްދާރުވެ ޓެރެރިޒަމް ހިންގަނީ

  CLOSE
 • އަފޫ ލެވަޓަން

  ރިޔާޒެއް ނިޒާމެއް ކާސިމެއް ބަލާނެކަމެއް ދިވެހި ގައުމައް ގައްދާރުވާ ކޮމެމީހަކު ހިފާ ހައްޔަރުކުރަންވީ....

  6
  1
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު