އޭއެފްސީ ކަޕަށް ނިއުގެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތަށް

އޭއެފްސީ ކަޕްގައި އިންޑިއާގެ ޗެމްޕިއަން އައިޒޯލް އެފްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މެޗަށް ނިއުރޭޑިއަންޓިން ދަނީ ފަހުގެ ތައްޔާރީތަށް ވަމުންނެވެ. މެޗުގެ ކުރިން މީޑިއާއާ ވާހަކަދައްކަމުން ނިއުރޭޑިއަންޓްގެ ކޯޗު ބުރުޒޮން ބުނީ، އޭނާގެ ސަމާލުންކަން ހުރީ ގުރޫޕް ސްޓޭޖަށް ކަމަށާއި ކުޅުންތެރިންވެސް ތިބީ އެގޮތަށް ކަމަށެވެ. :- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް
އޭއެފްސީ ކަޕްގައި އިންޑިއާގެ ޗެމްޕިއަން އައިޒޯލް އެފްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މެޗަށް ނިއުރޭޑިއަންޓިން ދަނީ ފަހުގެ ތައްޔާރީތަށް ވަމުންނެވެ. މެޗުގެ ކުރިން މީޑިއާއާ ވާހަކަދައްކަމުން ނިއުރޭޑިއަންޓްގެ ކޯޗު ބުރުޒޮން ބުނީ، އޭނާގެ ސަމާލުންކަން ހުރީ ގުރޫޕް ސްޓޭޖަށް ކަމަށާއި ކުޅުންތެރިންވެސް ތިބީ އެގޮތަށް ކަމަށެވެ. :- އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް