chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރާއްޖެ

ނޫސްވެރިން އިހްތިޖާޖުކުރުމުން ފިޔަވަޅު ނޭޅި މައްސަލަ ޝަރީއަތަށް

އެމްއެމްސީ މެންބަރުންނާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރާ އެމްއެމްސީގެ މެންބަރު އަސްއަދު: މައްސަލަ ވަނީ ޝަރީއަތަށް ފޮނުވާފަ - އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް

ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފްލާގައި ރާއްޖެޓީވީން އިހުތިޖާޖު ކުރި މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) އިން ނުބެލުމުން، އެ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު، އަސްއަދު ޝަރީފް އެ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ޑިސްޕިއުޓްގައި ހައްލުނުވުމުން ޝަރީއަތަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފްލާއަށް ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިން އައީ އިހުތިޖާޖު ކުރުމަށް ގަނޑުތަކާއި "އަބުރު ފަންޑު" ފޮށި ހިފައިގެނެވެ. އަދި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންއާ ދެކޮޅަށް އެ ހަފްލާ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިން އިހުތިޖާޖު ކުރި އެވެ.

އެ މައްސަލަ އައްސަދު އެމްއެމްސީއަށް ހުށަހެޅުމުން އެ ކޮމިޝަނުގެ 14 މެންބަރެއްގެ ވޯޓާއެކު ނިންމީ ބަލަން ނުޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެ ނިންމުމާ ހިތްހަމަ ޖެހިވަޑައި ނުގެން އައްސަދު ވަނީ އެމްއެމްސީއާ ދެކޮޅަށް އެ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފަ އެވެ. މައްސަލައަށް ސުލްހަވެރި ހައްލެއް ހޯދައިފައިނުވުން މައްސަލަ ޝަރީއަތަށް ފޮނުވީ އެވެ. ޝަރީއަތުގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން މާދަމާއަށް ވަނީ ތާވަލުކޮށްފަ އެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީން ނޫސްވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ހަފްލާގައި އިހުތިޖާޖު ކުރީ ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ތިން ފަހަރަށް އެ ޓީވީ ޖޫރިމަނާ ކުރުމާ ގުޅިގެނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
 • ކެސްޓޯ

  ތީ ނޫސްވެރިން ޚިޞާރުކޮށްފައި އޮތްތަނެއް އެތަނުގެ ރައީސްގެ ބާރެއްނުހިނގާނެ

  3
  CLOSE
 • މުއީދު

  އިޚްތިސާސް ކެޕްސޫލް ފަރީއްކުޅުވަން ތިއްބަވާ އަސްއަދު ކުރިއަށް.

  2
  2
  CLOSE
 • ޙަސީ

  ށުނިލްއަށް ސާބަސް! ޢެންމެންވެސް ނުކުންނަނީ އެއްތަންކުން ވަންނަން ަދިދާން އޮތީވެސް ހަމް އެއްތަނެއް!މި ނޫސްވެރިންނޭ ކިޔައިގެން އުޅެ ގިނަ ޖާހިލުން މިޤައު ފަސާދކޮށް ކޮށަނީ ސުނިލް.ތިކަމުން .ރަހަދައްކާލާތި .

  3
  2
  CLOSE
 • ރަޝީދު

  ފިލުމު ކުޅެގެންވެސް ވައިގައި ނުހިފިމީހެއް. އެންމެފަހުން މީހުން އެއްޗިހިކިޔާތީ ލަދުން ހުއްޓާލީ. ސިޔާސީ އެއްވެސް ދާއިރާއަކުން ކާމިޔާބެއްނުވި، ދެން މިހާރު އައިނުން ބާކީވެފައިވާ ކޮރަކައްޔެއްހެން އުޅޭތަން މިފެންނަނީ.. އުޅޭ ތަނުގައިވެސް އަގެއް ނެތް..

  1
  CLOSE
 • ސުނިލް ޝެޓީ

  އޭ މަށޭ އެބަ ކިޔާތަ؟؟

  3
  1
  CLOSE
 • މީން

  މީނައަކީ ކާކު މީއެއްކަލަ މަގުމަތީގައި ފިލްމުކުޅުނުމީހާ ކަލޭރަގަޅީ ހަމަ އެކަހަލަފިލްމުކުލެން

  7
  1
  CLOSE
 • ސްފީ

  މިކަލޭގެއީ ފިލްމުކުޅުނުމީހެއް މިހާރުކޮންމެވެސްތަނަކަށް ވަދެގެން މާގޭދަރިޔޯކިޔަނީ ކަލޭރަގަޅި ފިލްމުކުޅެން

  7
  2
  CLOSE
 • ލަކޫ

  ކަމުގެ އިހުތިސާސު ލިބިފައިވާ ފަރާތުން ނިންމާފައި ވާކަމަކާއިގެން ކޯޓަށް ދެވޭތޯ؟

  3
  CLOSE
 • ސުނިލް ޝެޓީ

  އަހަ... މީނަވެސް އެބަ އުޅެ ދޯ؟؟ ދެން ރަނގަޅު، އެއްގޮތެއް ނެތިޔާ އަނެއްގޮތަކުންވެސް ސަމާލުކަންހޯދާ މަޝްހޫރު ވެވޭތޯ ވާނެ ބަލަން..

  4
  2
  CLOSE

ފަހުގެ ޚަބަރު