chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ފުޑް އެންޑް ޓްރެވަލް

ބްލެންކް ފިހާރަ ހުޅުވުން

ތަފާތު ލައިޓާއި ފާހާނާގެ ސާމާނަށް ހާއްސަކޮށް، ވެލިގާ ހާޑްވެއާ އިން "ބްލަންކް" ގެ ނަމުގައި ބްރޭންޑްކޮށް އާ ފިހާރައެއް މިވަނީ ހުޅުވާފައެވެ. ހާޑްވެއާގައި މިހާރު އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ވިޔަފާރި ކަމަށްވާ ވެލިގާއިން ތައިލެންޑުގެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކަށް ހާއްސަ ފިހާރަ ހުޅުއްވައިދެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ފައުންޑަރު އަދި ޗެއާމަން މުހައްމަދު އަބޫބަކުރެ އެވެ.:. އަހުމަދު ޝުރާއު | އަވަސް

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!
  • ލަކޫ

    ޗައިނާ މީހުން މުޅި ޤައުމުގެ ވިޔަފާރި ވެރިންނަށް ވެއްޖެ!

    3
    CLOSE