ހަބަރު

ރައީސް ޔާމީންގެ ކެމްޕޭން އެޖެންޓަކަށް އަދުލީ

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ކެމްޕެއިން އެޖެންޓަކަށް އަދުލީ އިސްމާއިލް ހަމަ ޖައްސައިފި އެވެ.

އޭނާއަކީ އެސްޓޯއީގެ ދަށުން ހިންގާ މިފްކޯގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ކެންޑިޑެންސީ ފޯމް މިއަދު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ބައްދަލުވުމުގައި ވެސް އަދުލީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

ކެމްޕޭން އެޖެންޓަކަށް އަދުލީ ހަމަޖެއްސެއްވި އިރު ޕީޕީއެމްގެ އެހެން ގިނަ ހަރަކާތްތަކުގައި ވެސް އޭނާ އުޅުއްވަ އެވެ.