overall result
updated at
41.6%
58.4%
95631
Yameen Abdul Gayyoom
134128
Ibrahim Mohamed Solih
Counted box:
472 / 472
Turn out:
232853 / 262135
ހަބަރު

ފައިސަލް ށ. އަތޮޅަށް، ޝަހީމް ލ. އަތޮޅުގައި

Aug 26, 2018

އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރައްވައި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ރަނިންމޭޓުން ކަމަށްވާ ފައިސަލް ނަސީމާއި ޑރ. މުހައްްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ރާއްޖޭގެ ދެ ސަރަަހައްދެއްގައި ކެމްޕެއިން ކުރައްވަމުން އެބަ ގެންދަވަ އެވެ.

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިންމޭޓް ޑ. ޝަހީމް މިހާރު ލ. އަތޮޅުގައި ކެމްޕެއިން ކުރައްވަމުންދާއިރު މިއަދު ހެނދުނު ވަނީ ދަނބިދޫއަށް ވަޑައިގެންފަ އެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން މުންޑޫއަށް ވަޑައިގެންނެވި އެވެ. އެ ރަށްރަށުން ޝަހީމަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ލިބުނެވެ.

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، އިބޫގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު ވަނީ ށ. އަތޮޅަށް ކެމްޕެއިން ދަތުރު ފައްޓަވާފަ އެވެ. އެގޮތުން މިއަދު ހެނދުނު ފައިސަލް ވަނީ ކަނޑިތީމަށް ވަޑައިގެންފަ އެވެ. އަދި މިހާރު ހުންނެވީ ގޮއިދޫގަ އެވެ. ފައިސަލަށް ވެސް އެ ދެ ރަށުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔެ އެވެ.

ވާދަވެރި ކެމްޕެއިނެއް ދެ ރަނިންމޭޓް ކުރައްވާއިރު ފައިސަލް މިހާރު ވަނީ ގިނަ ރަށްތަކަށް ވަޑައިގެންފަ އެވެ. އުފަން ރަށް ކަމަށްވާ ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ވަޑައިގެން ކެމްޕެއިން ކުރައްވާފައިވެ އެވެ. ޝަހީމް ވެސް ވަނީ ފުވައްމުލައް ސިޓީ އާއި ގދ. ތިނަދޫ އާއި ގއ. އަތޮޅުގައި މީގެ ކުރިން ކެމްޕެއިން ކުރައްވާފަ އެވެ.