overall result
updated at
41.6%
58.4%
95631
Yameen Abdul Gayyoom
134128
Ibrahim Mohamed Solih
Counted box:
472 / 472
Turn out:
232853 / 262135
ހަބަރު

އިންތިހާބަށް އަންނަން ބޭނުން ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންނަށް ދަތިކުރުން ހުއްޓާލާ: އިބޫ

ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކަވަރުކުރުމަށް ރާއްޖެ އަންނަން ބޭނުންވާ ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންނަށް ދަތި ކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކެނޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ސަރުކާރަށް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

ބައިނަލް އަގުވާމީ ނޫސްވެރިންނަށް ދަތިކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލާ އިބޫ މިއަދު ކުރަައްވާފައިވާ ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، 23 ސެޕްތެމްބަރުގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބު މިނިވަންކަމާއެކު ކަވަރުކުރުމަށް ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންނަށް ސަރުކާރުން ހުރަސް އަޅަމުންދާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބެމުންދާތީ ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ނޫސްވެރިންނަށް ހުރި ހުރަސްތަކާއި، ދަތިތަށް ނައްތާލުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލާ ކަަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވި އެވެ.

އިބޫ ކުރައްވާފައިވާ ޓުވީޓް

އިންތިހާބު ކަވަރު ކުރަން ބޭނުންވާ ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންނަށް އެ ފުރުސަަތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުޅުވާލާފައިވާ އިރު، އެކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވަނީ ކިހާ ނޫސްވެރިންނެއްކަމެއް އިލެކްޝަނުން އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ސަރުކާރުންވެސް ވަނީ އިންތިހާބު ކަވަރު ކުރަން އަންނަ ނޫސްވެރިން ރާއްޖެ އެތެރެވާން ޖެހޭނީ ބިޒްނަސް ވިސާގައި ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައެވެ.