ހަބަރު

މާރާމާރީއެއް ހިންގައި މީހަކަށް އަނިޔާކޮށްފި

Jan 29, 2019

މާލޭގައި މިރޭ މާރާމާރީއެއް ހިންގައި މީހަކަށް އަނިޔާކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ގްރޫޕް މާރާމާރީއެއް މިރޭ މާލޭގައި ހިންގާފައިވާ ކަމަށާއި އެ މާރާމާރީގައި މީހެއްގެ ގައިގައި ތަޅައި އަނިޔާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މިރޭ ގްރޫޕަކުން މާރާމާރީ ހިންގާފައި ވަނީ ނަލަހިޔާ ކައިރިން 10:30 އެހާކަންހާއިރު އެވެ.

މި މާރާމާރީގެ އިތުރު އެއްވެސް ތަފުސީލެއް ފުލުހުން އަދި ނުދެ އެވެ.