ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ފެން ބިލްޑިންގަށް

ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ފެންބިލްޑިންގުގެ ބަޔަކަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ނެރެފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނަނީ މާދަމާއިން ފެށިގެން އެ މިނިސްޓްރީ އޮފީސް ހިންގަމުން ގެންދާނީ އަމީނީ މަގުގައި ހުންނަ ފެންބިލްޑިންގުގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާގައި ކަމަށެވެ.

ކުރިން ވެލާނާގޭ ދެވަނަ ބުރީގައި ހުރި މިނިސްޓްރީ ގެ އިމާރާތް މާދަމާ ބަދަލުވާއިރު އެ މިނިސްޓްރީއަށް ގުޅޭނެ ނަންބަރުތަކަށް ވެސް ވަނީ ބަދަލު އައިސްފަ އެވެ.

އެ އިއުލާންގައިވާ ގޮތުން މާދަމާއިން ފެށިގެން ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަނަށް މިނިސްޓްރީއަށް ގުޅެނީ 3026955 ނަމްބަރާއި 3026966 މި ނަމްބަރުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީގެ ހޮޓްލައިންގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ 7311474 މި ނަންބަރެވެ.