ހަބަރު

ގިނަ އަދަދެއްގެ ގަހަނާ ވަގަށް ނެގި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

Oct 18, 2015

ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ ގަހަނާތަކެއް ހޯދައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ސ. ހުޅުމީދޫންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 41 އަހަރުގެ މީޙަކާއި 33 އަހަރުގެ މީހަކާއި 23 އަހަރުގެ މީހެކެވެ.

ގަހަނާތައް ފެނިފައި ވަނީ މި އެންމެން ހައްޔަރުކޮށް ބަލައި ފާސްކުރި އިރު އެވެ.