ވިޔަފާރި

މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންޝަލް ރިވިއު ނެރެފި

May 4, 2021

އިގްތިސޯދީ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ލިޔުންތަކާއެކު މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންޝަލް ރިވިއުގެ ނަމުގައި އޮންލައިން ނޫހެއް ނެރެން ފަށައިފި އެވެ.

ހަފުތާއަކު އެއް ފަހަރު މި ނޫހުގައި އިގްތިސޯދީ ދާއިރާގެ ބޭފުޅުންގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ އިސް މަގާމުތައް ފުރުއްވާފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތައް ހިމެނެ އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންޝަލް ރިވިއު- އެމްއެފްއާރު ޑޮޓްއެމްވީގައި އިގްތިސޯދީ ދާއިރާގެ ދިރާސީ އާޓިކަލްތަކާއި ތިމާވެށީގެ ބައެއް އާޓިކަލްތައް ވެސް ހިމެނޭނެ އެވެ.