Japan

TEAM PROFILE

ޖަޕާން

SQUAD
Eiji Kawashima
1
Naomichi Ueda
2
Gen Shoji
3
Keisuke Honda
4
Yuto Nagatomo
5
Wataru Endo
6
Gaku Shibasaki
7
Genki Haraguchi
8
Shinji Okazaki
9
Shinji Kagawa
10
Takashi Usami
11
Masaaki Higashiguchi
12
Yoshinori Muto
13
Takashi Inui
14
Yuya Osako
15
Hotaru Yamaguchi
16
Makoto Hasebe
17
Ryota Oshima
18
Hiroki Sakai
19
Tomoaki Makino
20
Gotoku Sakai
21
Maya Yoshida
22
Kosuke Nakamura
23