ކުރިއަށްގެންދާ އަދި ނިމިފައިވާ މަޝްރޫތައް
708
މަޝްރޫއު
407
ނިމިފައި
301
ކުރިއަށްދަނީ
އިޖްތިމާއީ ޚިދްމަތް
9
މަޝްރޫއު
7
ނިމިފައި
ކައުންސިލްތައް ތަރައްޤީކުރުން
8
މަޝްރޫއު
4
ނިމިފައި
މަގުހެދުން
15
މަޝްރޫއު
8
ނިމިފައި
ރީހެބިލިޓޭޝަން
2
މަޝްރޫއު
2
ނިމިފައި
ވައިގެ ބަނދަރު
7
މަޝްރޫއު
4
ނިމިފައި
ކްލާސްރޫމްތައް
47
މަޝްރޫއު
27
ނިމިފައި
މަސްވެރިކަން
6
މަޝްރޫއު
2
ނިމިފައި
ސްކޫލްތައް
12
މަޝްރޫއު
7
ނިމިފައި
ފެނާއި ނަރުދަމާ
29
މަޝްރޫއު
6
ނިމިފައި
ކުޅިވަރު
126
މަޝްރޫއު
92
ނިމިފައި
ނަރުދަމާ
20
މަޝްރޫއު
4
ނިމިފައި
ޞިއްޙަތު
35
މަޝްރޫއު
30
ނިމިފައި
ޒުވާނުން
4
މަޝްރޫއު
3
ނިމިފައި
ޖަލުތައް
8
މަޝްރޫއު
5
ނިމިފައި
ފެން
16
މަޝްރޫއު
7
ނިމިފައި
ބިން ހިއްކުން
7
މަޝްރޫއު
3
ނިމިފައި
ބޯހިޔާވަހިކަން
22
މަޝްރޫއު
12
ނިމިފައި
ބަނދަރު
81
މަޝްރޫއު
47
ނިމިފައި
މިސްކިތްތައް
32
މަޝްރޫއު
25
ނިމިފައި
ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
10
މަޝްރޫއު
9
ނިމިފައި