facebooktwitter instagram
ބްރައިން ކެފޭ
For Appointments
7916161
From
Mrf 199
Share
ސޯޝަލް ލިންކްސް
ތަޢާރަފް
ބްރައިން ކެފޭ އެންޑް ރެސްޓޯރެންޓަކީ މާލޭގެ އެންމެ ހިތްގައިމު ސަރަހައްދުގައި ހުރި އެއް ރެސްޓޯރެންޓެވެ. މިތަން ހުންނަނީ ސިނަމާލެ ބްރިޖުން އަރައިފައިބާ މީހުން ފެންނަ ގޮތަށް ބޮޑު ތަކުރުފާނު މަގުގަ އެވެ. ހ. ޕާކްސައިޑްގައި ހުޅުވާފައިވާ މި ރެސްޓޯރެންޓުގައި ތިބޭއިރު ރާޅުގަނޑުގެ ހިތްގައިމު މަންޒަރު ފެނެ އެވެ. އަދި މިތަން ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ކުޑަ ކުދިންނާއި އާއިލާތަކަށް ހާއްސަކޮށް ތިބެވޭނެ މާހައުލެއް އޮވެ އެވެ. އަދި މިތަނުގެ ކެއުންތަކަކީ އާއްމުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ކެއުންތަކެކެވެ.