facebooktwitter instagram
ބިރިޔާނި ރޯޔަލް
For Appointments
7974656 / 9999891
From
Mrf 190
Share
ސޯޝަލް ލިންކްސް
ތަޢާރަފް
ބިރިޔާނީ ރޯޔަލް ހާއްސަ ވަނީ އިންޑިއާ ބިރިޔާނީ އަށެވެ. ހާބަރުގައި ހުޅުވާފައިވާ މި ހާއްސަ ރެސްޓޯރެންޓުގައި ބިރިޔާނީގެ ގިނަ ރަހަ ތަކެއް ހިމެނެ އެވެ. މިގޮތުން ކުކުޅު ބިރިޔާނީ އާއި މަޓަން އަދި ބީފުގެ އިތުރުން ވެސް ބިރިޔާނީގެ ގިނަ ރަހަތަކެއް މިތަނުން ލިބެން ހުރެ އެވެ. އަދި ތާލީ މީލްއަކީ މިތަނަށް ދާ ގިނަ ބަޔަކު އެންމެ ކަމުދާ އެއް ކެއުމެވެ. މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ބިރިޔާނީ ރޯޔަލް އިން ވަނީ މި ރަހަތައް ހިމަނައިގެން ހާއްސަ މެނޫއެއް ތައާރަފުކޮށްފަ އެވެ. މި މެނޫގެ އަގަކީ 190ރ. އެވެ.