facebooktwitter instagram
ގޯމޭ
For Appointments
3305575
From
Mrf 185
Share
ސޯޝަލް ލިންކްސް
ތަޢާރަފް
ފަރީދީ މަގުގައި ހިންގާ ގޯމެޓް ބައި ބޭވޮޗް ރެސްޓޯރެންޓަކީ ހުރިހާ އުމުރު ފުރާތަކެއްގެ މީހުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ތަނެކެވެ. އަދި ހާއްސަކޮށް މިތަނުން ލިބޭ ސީފުޑް އާއި ލޯކަލް ފުޑްތަކަކީ ބޭރު ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައިވެސް މަގުބޫލު އެއްޗެއްކެވެ. މި އަހަރު ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ގޯމޭ އިން ވަނީ ހާއްސަ މެނޫތަކެއް ނެރެފަ އެވެ. އެކި ދުވަސްތަކަށް ބަހާލައިގެން ގިނަ ރަހަތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ ރޯދަ މެނޫގައި ދިވެހި ގިނަ ރަހަތަކެއްވެސް ހިމަނާފައިވެ އެވެ.