އިޓަލީ އާއި ޖަރުމަނު ޔޫރޯ ޖާޒީ ދައްކާލުން

އަންނަ އަހަރު ފްރާންސްގައި ބާއްވާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޖާޒީ ޖަރުމަނާއި އިޓަލީ އަދި ބެލްޖިއަމާއި ޗެކްރިޕަބްލިކުން ދައްކާލައިފި އެވެ. އިޓަލީ އާއި ޗެކްރިޕަބްލިކް ޖާޒީ ތައްޔާރުކުރީ ޕޫމާއިންނެވެ. ޖަރުމަނާއި ބެލްޖިއަމްގެ ޖާޒީ ތައްޔާރުކުރީ އެޑިޑާސްއިންނެވެ.
އަންނަ އަހަރު ފްރާންސްގައި ބާއްވާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޖާޒީ ޖަރުމަނާއި އިޓަލީ އަދި ބެލްޖިއަމާއި ޗެކްރިޕަބްލިކުން ދައްކާލައިފި އެވެ. އިޓަލީ އާއި ޗެކްރިޕަބްލިކް ޖާޒީ ތައްޔާރުކުރީ ޕޫމާއިންނެވެ. ޖަރުމަނާއި ބެލްޖިއަމްގެ ޖާޒީ ތައްޔާރުކުރީ އެޑިޑާސްއިންނެވެ.