ރިޕޯޓް

މީރާއިން ރެކިގަތުމަށް ޕާޓީއެއްގެ ހިމާޔަތް ހޯދޭތަ؟

    މީގެ ދެ އަހަރެއް ކުރިން ޔޮޓްޓުއާސްގެ ވެރިޔާ އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ އަނބިކަބަލުން ދިޔާނާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި އޭނާއަކީ ފޫޅުދިގު ހަންޑިގެ ވާހަކާގައި އުޅޭ އައިމިނާބީ ނޫން ކަމަށާއި ހަސަންތަކުރަށް ޑިޕެންޑްވެގެން ނޫޅުއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. އެއީ ފިރިކަލުން އަބްދުﷲ ޖާބިރު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ތާއީދު ކުރެއްވުމަށް ނިންމެވުމުން އެކަމާއި އިދިކޮޅުވެގެންހުރިކަން ފާޅުކުރައްވަ އެވެ. ދިޔާނާގެ ޓުވީޓުން އެ ދެމަފިރިންގެ ތެރެއިން އައިމިނާބީއަކީ އަދި ހަސަން ތަކުރުގެ ގޮތުގައި ހުރީ ކާކުކަމެއް ރަގަޅަށް ސާފު ނުވިޔަސް ވިސްނާ މީހަކަށް ފަހުމްވެދާނެ އެވެ.