chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރިޕޯޓް

ކްރޫޒްލައިނާއަށް ފާލަން ބަންދު، ކަންބޮޑުވުން!

  • ކްރޫޒްލައިނާ ޓޫރިޒަމް ހުއްޓިދާނެ
  • ޓޫރިސްޓުން ފައިބާނެ ފާލަމެއް ނެތް
  • އެއްފަހަރާ 1،500 މީހުން ފައިބާނެ