ރިޕޯޓް

ހާރިޖީ ދާއިރާގައި ރާއްޖޭގެ "ސައިޒް" އޮޅިފައި

    ރާއްޖެ މިނިވަންވީ ފަހުން ބޭރު ބަޔަކު މާލެއަށް ހަމަލާ ދިނީ އެންމެ ފަހަރަކުއެވެ. އެއީ 1988 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިންގެ ބަޔަކާއި ސްރީލަންކާ ތަމަޅައިންގެ ބަޔަކު ގުޅިގެން ދިން ހަމަލާއެކެވެ. އެހަމަލާ ދިފާއު ކުރުމުގައި ދިވެހި ސިފައިން ނުހަނު ހިތްވަރު ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް އާޚިރުގައި އެކަން ނިންމަން އަންނަން ޖެހުނީ އެހެން ގައުމެއްގެ ސިފައިންނެވެ. އެފަހަރު އެހީވީ އިންޑިއާއިންނެވެ.