chattelegramwhatsappviber google-plus twitter facebook

ރިޕޯޓް

ކަނޑު އަޑީގެ ގެޔަށް ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން

    ރާއްޖޭގެ ރީތިކަން ހަގީގަތުގައި އޮތީ ކަނޑު އަޑީގަ އެވެ. އެކަމަކު ފެންނަނީ މަދު ބަޔަކަށެވެ. އެހެންވެ، މި ރީތިކަން މުޅި ދުނިޔެ އަށް ދައްކާލީ މަޝްހޫރު ކްރައުން ކުންފުނީގެ ވެރިންގެ ސިކުނޑިން ނުކުތް ހިޔާލަކުންނެވެ. އެއީ ރަންގަލި ރިސޯޓުގައި ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ މޫދު އަޑީގެ ރެސްޓޯރެންޓް "އިތާ" ހުޅުވުމުންނެވެ. އެއަށްފަހު، އަނެއްކާވެސް އެ ކުންފުނިން މިވަނީ ދުނިޔޭގެ އެތަށް މިލިއަން ބައެއްގެ ސަމާލުކަމަށް ރާއްޖެ އަނބުރާލާފަ އެވެ. މި ފަހަރު ހަދަނީ ކަނޑުގެ އަޑީގައި މިހާތަނަށް ހަދާ ގެ އެވެ. ނުވަތަ ރެޒިޑެންސް ވިލާ އެކެވެ.