މަލްޓިމީޑިއާ

ފޮޓޯ

މިނިވަން ދުވަހުގެ ހެވިކަމާއި ކުޅިވަރު

ޕާކިސްތާނު ބޮޑުވަޒީރުގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު

ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުން

24ވަނަ ދުވަހުގެ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ބައި މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން

ތެލުގެ ހެޔޮ އަގާއެކު ބާޒާރުގެ އަގުތައް ވެސް ހެޔޮވާނެ!

ދައުލަތުގެ މުސާރަތައް: ވަރަށް ބޭއިންސާފު!