މޯލްޑިވިއަންގެ ބޯޓެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް

ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ފުރަން ތައްޔާރުވެފައި އޮތް މޯލްޑިވިއަންގެ ބޯޓެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިންގައިިފި އެވެ. އަވަސް އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އަލިފާން ރޯވެފައި ހުއްޓާ ފެނުނީ ބޯޓުގެ ކެޕްޓަނުން ތިބޭ ކޮކްޕިޓްގަ އެވެ. ރޯވެފައި ހުރި އަލިފާންގަނޑު ޕައިލެޓުންނަށް ފެނުމާއެކު ނިއްވާލީ އެ މީހުން އަމިއްލަ އަށް ކަމަށްވެސް އެނގިފައިވެ އެވެ. މޯލްޑިވިއަން ހިންގާ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ކުންފުނީގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓުން ނައްޓާލަން ތައްޔާރުވެ ރަންވޭ މަތީގައި އޮތް އެ ކުންފުނީގެ ބޯޓެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް މިރޭ ހިނގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ކޮކްޕިޓްގެ ބިއްލޫރިގަނޑުގައި ރެނދުލާފައިވާ ކަމަށާއި ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ބޯޓުގައި ތިބި ހުރިހާ ޕަސެންޖަރުން ސަލާމަތްތެރިކަމާ އެކު ބޯޓުން ބޭލުނު ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.
Feature Shows