އާޖެންޓީނާ މެޗަށް ބްރެޒިލް ތައްޔާރުވުން

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މާދަމާ ރޭ ބްރެޒިލް އާއި އާޖެންޓީނާ ވާދަކުރާނެ އެވެ. މި މެޗަށް ބްރެޒިލްގެ ފޯވަޑް ނޭމާ ޓީމާ ގުޅިފައިވާއިރު އާޖެންޓީނާގެ ތިން ފޯވަޑުން ތިބީ އަނިޔާގަ އެވެ. ލަޔޮނަލް މެސީ އާއި ސާޖިއޯ އަގުއެރޯ އަނިޔާގައި ތިއްބައި އެންމެ ފަހުން ޓީމުން އުނިކުރަން ޖެހުނީ ކާލޮސް ޓެވޭޒް އެވެ. އެންމެ ފަހު ވަގުތު އޭނާ ޓީމުން ބާކީކުރަން ޖެހުނުއިރު ހާވިއާ ޕަސްޓޯރޭ އަށް ވެސް ކުޅެވޭނެކަން ޔަގީނެއްނޫނެވެ.
ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މާދަމާ ރޭ ބްރެޒިލް އާއި އާޖެންޓީނާ ވާދަކުރާނެ އެވެ. މި މެޗަށް ބްރެޒިލްގެ ފޯވަޑް ނޭމާ ޓީމާ ގުޅިފައިވާއިރު އާޖެންޓީނާގެ ތިން ފޯވަޑުން ތިބީ އަނިޔާގަ އެވެ. ލަޔޮނަލް މެސީ އާއި ސާޖިއޯ އަގުއެރޯ އަނިޔާގައި ތިއްބައި އެންމެ ފަހުން ޓީމުން އުނިކުރަން ޖެހުނީ ކާލޮސް ޓެވޭޒް އެވެ. އެންމެ ފަހު ވަގުތު އޭނާ ޓީމުން ބާކީކުރަން ޖެހުނުއިރު ހާވިއާ ޕަސްޓޯރޭ އަށް ވެސް ކުޅެވޭނެކަން ޔަގީނެއްނޫނެވެ.