ބްރެޒިލާއި އާޖެންޓީނާ މެޗު

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ބްރެޒިލް އާއި އާޖެންޓީނާ ރޭ ކުޅުނު މެޗު 1-1އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ. އަނިޔާގެ ސަބަބުން މުހިންމު ތިން ފޯވަޑުން ކަމަށްވާ ކެޕްޓަން ލަޔޮނަލް މެސީ އާއި ސާޖިއޯ އަގުއެރޯ އަދި ކާލޮސް ޓެވޭޒް ނެތި ކުޅުނު މެޗުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހީ 34 ވަނަ މިނިޓްގައި ލަވޭޒީ އެވެ. މެޗު ނިމެން ހަތަރު މިނިޓަށްވީ ފަހުން ދެ ވަނަ ރީނދޫކާޑާއެކު ބްރެޒިލްގެ ޑިފެންޑަރު ޑޭވިޑް ލުއިޒް އަށް ރަތްކާޑު ދެއްކި މެޗުގައި ބްރެޒިލަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނީ 58 ވަނަ މިނިޓްގައި ލޫކަސް ލިމާ އެވެ.
ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ބްރެޒިލް އާއި އާޖެންޓީނާ ރޭ ކުޅުނު މެޗު 1-1އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ. އަނިޔާގެ ސަބަބުން މުހިންމު ތިން ފޯވަޑުން ކަމަށްވާ ކެޕްޓަން ލަޔޮނަލް މެސީ އާއި ސާޖިއޯ އަގުއެރޯ އަދި ކާލޮސް ޓެވޭޒް ނެތި ކުޅުނު މެޗުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހީ 34 ވަނަ މިނިޓްގައި ލަވޭޒީ އެވެ. މެޗު ނިމެން ހަތަރު މިނިޓަށްވީ ފަހުން ދެ ވަނަ ރީނދޫކާޑާއެކު ބްރެޒިލްގެ ޑިފެންޑަރު ޑޭވިޑް ލުއިޒް އަށް ރަތްކާޑު ދެއްކި މެޗުގައި ބްރެޒިލަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނީ 58 ވަނަ މިނިޓްގައި ލޫކަސް ލިމާ އެވެ.