އިބްރަހިމޮވިޗްގެ ދެ ލަނޑާ އެކު ސްވިޑެން ޔޫރޯ އަށް

އަންނަ އަހަރު ފްރާންސްގައި ބާއްވާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޖާގަ ކަށަވަރުކުރުމަށް ވާދަވެރި ޑެންމާކާ ދެކޮޅަށް އެގައުމުގެ ކޯޕެންހޭގަންގައި ކުޅުނު ޕްލޭ އޮފްގެ ދެ ވަނަ ލެގުގެ ތެރެއިން: މި މެޗު 2-2 އިން އެއްވަރުވިޔަސް 4-3 ގެ އެގްރިގޭޓުން ޑެންމާކް ބަލިކޮށް ސްވިޑެން ވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ އަށް ކޮލިފައިވެފައި. --ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖަސް
އަންނަ އަހަރު ފްރާންސްގައި ބާއްވާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޖާގަ ކަށަވަރުކުރުމަށް ވާދަވެރި ޑެންމާކާ ދެކޮޅަށް އެގައުމުގެ ކޯޕެންހޭގަންގައި ކުޅުނު ޕްލޭ އޮފްގެ ދެ ވަނަ ލެގުގެ ތެރެއިން: މި މެޗު 2-2 އިން އެއްވަރުވިޔަސް 4-3 ގެ އެގްރިގޭޓުން ޑެންމާކް ބަލިކޮށް ސްވިޑެން ވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ އަށް ކޮލިފައިވެފައި. --ފޮޓޯ: ގެޓީ އިމޭޖަސް