ރެއާލް މެޑްރިޑް އަތުން ބާސެލޯނާ މޮޅުވުން

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވާދަވެރި ދެ ޓީމުގެ ކުރިމަތިލުން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑް ކޮޅަށް ހަތަރު ލަނޑު ޖަހައިގެން ކާމިޔާބު ކުރީ ބާސެލޯނާ އެވެ. ލުއިސް ސުއަރޭޒް ދެ ލަނޑު އަދި ނޭމާ އާއި އަންދްރޭސް އިނިއެސްޓާ ލަނޑު ޖެހި މެޗުގައި ރެއާލްގެ ސަޕޯޓަރުން ވަނީ އިނިއެސްޓާ އަށް ތައުރީފްކޮށް، ރެއާލްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަށް މަލާމާތްކޮށްފަ އެވެ.
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވާދަވެރި ދެ ޓީމުގެ ކުރިމަތިލުން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑް ކޮޅަށް ހަތަރު ލަނޑު ޖަހައިގެން ކާމިޔާބު ކުރީ ބާސެލޯނާ އެވެ. ލުއިސް ސުއަރޭޒް ދެ ލަނޑު އަދި ނޭމާ އާއި އަންދްރޭސް އިނިއެސްޓާ ލަނޑު ޖެހި މެޗުގައި ރެއާލްގެ ސަޕޯޓަރުން ވަނީ އިނިއެސްޓާ އަށް ތައުރީފްކޮށް، ރެއާލްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަށް މަލާމާތްކޮށްފަ އެވެ.