"މިންޖުވާން" މުޒާހަރާ ނިންމާލުން

30 ނޮވެމްބަރު 2015: އެމްޑީޕީ އިން ރާވައިގެން 73 ގަޑިއިރާއި 13 މިނެޓައް ކުރިއައް ގެންދިޔަ މުޒާހަރާ ނިންމައިލީ މިއަދު ހަވީރު 5:13ގަ އި: މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންގެ ހިޔާލުތަށް ފޮތިގަނޑެއްގައި ލިޔެ ވަނީ ސޮއިކޮށްފައި. -- ފޮޓޯތައް: މޫސާތައް ރަޝީދު