ރެޑް ބުލް ވިިނިން ފައިވް

4 ޑިސެމްބަރު 2015 - ރެޑްބުލް ވިނިން 5 މާލޭ ކޮލިފައިންގެ މެޗްތައް ބޭއްވުން: މިއީ ރެޑްބުލް އިން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ފޯރިގަދަ މުބާރާތެއް. -- އަވަސް ފޮޓޯ
4 ޑިސެމްބަރު 2015 - ރެޑްބުލް ވިނިން 5 މާލޭ ކޮލިފައިންގެ މެޗްތައް ބޭއްވުން: މިއީ ރެޑްބުލް އިން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ފޯރިގަދަ މުބާރާތެއް. -- އަވަސް ފޮޓޯ