މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް

މިރޭ ފަށާ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ޝޯގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް: ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ރިއަލިޓީ ޝޯގެ މަސައްކަތުގައި ޕީއެސްއެމްގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒިފުން އަވަދި ނެތި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާއިރު މިރޭ ފުރަތަމަ ޝޯ ފަށާނީ 10:30 ގައި:-- އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު އަދި މުހައްމަދު އަޒާން
މިރޭ ފަށާ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ޝޯގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް: ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ރިއަލިޓީ ޝޯގެ މަސައްކަތުގައި ޕީއެސްއެމްގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒިފުން އަވަދި ނެތި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާއިރު މިރޭ ފުރަތަމަ ޝޯ ފަށާނީ 10:30 ގައި:-- އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު އަދި މުހައްމަދު އަޒާން