އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ 20 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން "އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ކޮމިއުނިޓީ ޑޭ" ގެ ނަމުގައި ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު: މި ހަވީރުގައި ގިނަ ކުޑަކުދިން ތަކެއް ވަނީ ބައިވެރިވެފައި:-- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ 20 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން "އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ކޮމިއުނިޓީ ޑޭ" ގެ ނަމުގައި ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު: މި ހަވީރުގައި ގިނަ ކުޑަކުދިން ތަކެއް ވަނީ ބައިވެރިވެފައި:-- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަޒާން