ދިރާގު ސްމާޓް ފޯން ގިވް އަވޭ

18 ޖެނުއަރީ 2016: ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މުއާސަލާތީ ކުންފުނި، ދިރާގުގެ "ސްމާޓް ފޯން ގިވް އަވޭ، އެވްރިޑޭ" ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް ހަދިޔާގެ ގޮތު ފޯނު ދިނުން. -- އަވަސް ފޮޓޯ: މުހަންމަދު އަޒާން