ގާލާ ރައުންޑު 5 ގެ އެލިމިނޭޝަން

ފްރެންޗައިސް އުސޫލުން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ރިއަލިޓީ ޝޯ، މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ގާލާ ރައުންޑްގެ ފަސްވަނަ އެލިމިނޭޝަން: ޝޯގެ އެންޓަޓޭނާގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދި އަމާން ވަނީ ރޭ ޝޯއާ އަލްވަދާއު ކިޔާފައި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް ޝާބިލް
ފްރެންޗައިސް އުސޫލުން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ރިއަލިޓީ ޝޯ، މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ގާލާ ރައުންޑްގެ ފަސްވަނަ އެލިމިނޭޝަން: ޝޯގެ އެންޓަޓޭނާގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދި އަމާން ވަނީ ރޭ ޝޯއާ އަލްވަދާއު ކިޔާފައި. -- އަވަސް ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް ޝާބިލް