އުރީދޫގެ އެކްސްޕީރިއަންސް ސެންޓަރު ހުޅުވުން

މިރޭ މަޖީދީމަގުގައި ބޭއްވި ކުލަ ގަދަ ރަސްމިއްޔާތުގައި އުރީދޫ އެކްސްޕީރިއަންސް ސެންޓަރު ހުޅުވައިދެއްވީ އެކުންފުނީގެ އެމްބަސިޑަރު އަދި ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމްގެ ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގު -- އަވަސް ފޮޓޯ - އިބްރާހިމް ޝާބިލް
މިރޭ މަޖީދީމަގުގައި ބޭއްވި ކުލަ ގަދަ ރަސްމިއްޔާތުގައި އުރީދޫ އެކްސްޕީރިއަންސް ސެންޓަރު ހުޅުވައިދެއްވީ އެކުންފުނީގެ އެމްބަސިޑަރު އަދި ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމްގެ ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގު -- އަވަސް ފޮޓޯ - އިބްރާހިމް ޝާބިލް