ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން މެލޭޝިޔާއަށް ވަޑައިގަތުން

28 މާޗް 2016 - ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް މެލޭޝިއާއަށް ވަޑައިގަތުން: ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މެލޭޝިޔާއަށް ވަޑައިގެންނެވީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގަ އެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި ރާއްޖެ އާއި މެލޭޝިއާ ދެމެދު ރަސްމީ ވާހަކަތަކަށް ބާއްވާނެ އެވެ.
28 މާޗް 2016 - ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް މެލޭޝިއާއަށް ވަޑައިގަތުން: ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މެލޭޝިޔާއަށް ވަޑައިގެންނެވީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގަ އެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި ރާއްޖެ އާއި މެލޭޝިއާ ދެމެދު ރަސްމީ ވާހަކަތަކަށް ބާއްވާނެ އެވެ.