ނަހުލާގެ "4426" ލޯންޗުކުރުން

ނަހުލާގެ އާ ފިލްމު "4426" ލޯންޗުކުރުމުގެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން: މި ހަފްލާގައި ނަހުލާގެ ކައިވެންޔަށް 25 އަހަރު ފުރުން ވެސް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައި:-- އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު
ނަހުލާގެ އާ ފިލްމު "4426" ލޯންޗުކުރުމުގެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން: މި ހަފްލާގައި ނަހުލާގެ ކައިވެންޔަށް 25 އަހަރު ފުރުން ވެސް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައި:-- އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު