މެލޭޝިޔާގައި ދިވެހިން ރައީސާއެކު ސެލްފީ ނެގުން

28 މާޗް 2016 - ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އިއްޔެ މެލޭޝިއާ ވަޑައިގެން އެ ގައުމުގައި ތިބި ދިވެހިންނާ ބައްދަލު ކުރެވި އެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގައި އާއިލާތަކާއި ކިޔަވާ ކުދިން ވަނީ ރައީސަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައި ރައީސާއެކު ސެލްފީ ނަގާފައެވެ. --
28 މާޗް 2016 - ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އިއްޔެ މެލޭޝިއާ ވަޑައިގެން އެ ގައުމުގައި ތިބި ދިވެހިންނާ ބައްދަލު ކުރެވި އެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގައި އާއިލާތަކާއި ކިޔަވާ ކުދިން ވަނީ ރައީސަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައި ރައީސާއެކު ސެލްފީ ނަގާފައެވެ. --