ސައުދީ އެއާލައިންގެ ފުރަތަމަ ފްލައިޓް ރާއްޖެ އައުން

ސައުދީ އަރަބިއާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުތައް ފެށުމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމާއެކު މިއަދު ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށައިފި އެވެ. ފުރަތަމަ ފްލައިޓް ޖެއްސުމާއެކު "ވޯޓާ ސެލިއުޓް" ނުވަތަ ފެނުގެ ކުރުހީނެއް ދީފަ އެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ - އިބްރާހިމް ޝާބިލް
ސައުދީ އަރަބިއާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުތައް ފެށުމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމާއެކު މިއަދު ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށައިފި އެވެ. ފުރަތަމަ ފްލައިޓް ޖެއްސުމާއެކު "ވޯޓާ ސެލިއުޓް" ނުވަތަ ފެނުގެ ކުރުހީނެއް ދީފަ އެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ - އިބްރާހިމް ޝާބިލް