މޯލްޑިވިއަން ސީޕްލޭންގެ ހިދުމަތް

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާއލައިން މޯލްޑިވިއަންގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދަނީ ފުޅާވެ ތަރައްގީވަމުންނެވެ. މޯލްޑިވިއަންގެ އުދުހުންތަކުގެތެރޭގައި ސީޕްލޭންގެ ހިދުމަތަކީ ވެސް ފުޅާވަމުން އަންނަ ހިދުމަތަކެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު
ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާއލައިން މޯލްޑިވިއަންގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދަނީ ފުޅާވެ ތަރައްގީވަމުންނެވެ. މޯލްޑިވިއަންގެ އުދުހުންތަކުގެތެރޭގައި ސީޕްލޭންގެ ހިދުމަތަކީ ވެސް ފުޅާވަމުން އަންނަ ހިދުމަތަކެވެ. -- އަވަސް ފޮޓޯ: އަހުމަދު ޝުރާއު