މާލޭގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ފެން ކެނޑި، ފެނަށް ޖެހުން

މިއަދު މާލޭގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ފެން ކެނޑުމާ ގުޅިގެން ފެނުގެ ޑިމާންޑް ބޮޑުވެ، ގިނަ ދަތިތަކާ ވަނީ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައި - އަވަސް ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް ޝާބިލް
މިއަދު މާލޭގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ފެން ކެނޑުމާ ގުޅިގެން ފެނުގެ ޑިމާންޑް ބޮޑުވެ، ގިނަ ދަތިތަކާ ވަނީ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައި - އަވަސް ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް ޝާބިލް